Over het algemeen was de gehele gemeenteraad dinsdagavond positief over de presentatie van het vernieuwde Bogaardplein. Sommigen hadden nog wel kritische noten te kraken die vervolgens weggenomen werden of aangepakt zouden worden door de architect Steven Delfa en projectleider Robert Bruin.

Onafhankelijk Rijswijk uitte haar zorgen over de wind die op en rond het Bogaardplein waait (en vervolgens veel vuil vangt), de fietsroutes die dwars door het park gaan, de mogelijkheid van hulpdiensten om snel ter plekke te zijn, en de voortgang van de donderdagmarkt op het plein. Delfa en Bruin erkenden het windprobleem en vertelden dat er al verschillende windonderzoeken zijn geweest en dat daar zeker rekening mee is gehouden. Ook was er aandacht voor de fietsroutes en het mogelijk wildfietsen door het park zelf. Ook zijn er twee aanvliegroutes voor hulpdiensten op en rond het plein. Wethouder Van Hemert wist te melden dat er nog gekeken wordt naar de inrichting van de donderdagmarkt of een eventuele verhuizing daarvan.

De VVD maakte zich zorgen over de mogelijke spuitfontein die uit de grond zou komen. Coen Sleddering verwees naar de problemen in Den Haag waar de kelders van meubelgigant Hulshof regelmatig blank stonden. In Rijswijk kon men dat risico niet nemen met een ondergrondse garage. De VVD fractievoorzitter zag graag dat daar goed naar gekeken moest worden voordat een dergelijk ‘waterplan’ uitgerold kon worden.

De PvdA maakte zich enigszins zorgen over de bestaande speelplekken die hun nut bewezen hadden, de mogelijkheid van een openbaar toilet en de noodzaak van een mooie entree wanneer het winkelcentrum zelf niet goed ‘loopt’ . Door Bruin en Delfa werd verzekerd dat de kinderspeelplek in een iets andere setting bewaard wordt, er een openbaar toilet in het gebouwtje voor de fietsverhuur. Wethouder René van Hemert verzekerde dat hij bijna dagelijks bezig is om vastgoedeigenaren te vragen werk te maken van de bezetting van de momenteel lege winkelruimte in het winkelcentrum. De gemeente laat zien dat het serieus werk maakt van de revitalisering van het winkelcentrum. Nu zijn de vastgoedeigenaren aan zet.

Het CDA vroeg aan de beide heren of de terrassen niet overdekt zouden moeten worden in verband met de wind. Bruin en Delfa konden vertellen dat men heel druk bezig is om het verblijf op de terrassen aangenaam te maken. Er komen vernieuwde terrasschermen die beter ogen en die de wind op de terrassen zou reduceren tot een aanvaardbaar niveau.

Beter voor Rijswijk maakte zich zorgen over de verlichting van het plein, de hoeveelheid zon op de terrassen, maar vroeg zich ook af of de jongeren waren betrokken bij de participatie. De heren zeiden dat de verlichting zeker mee genomen wordt in het totale plaatje. De zon zou op de terrassen nog voldoende aanwezig zijn door de bomen ‘tactisch’ te planten. Er werd erkend dat de jongeren moeilijk te bereiken waren, maar dat er zeker op sportgebied er plek komt voor hen. Er wordt momenteel gefinetuned om de jongeren aan te laten haken bij de participatie.