“Kijk, daar word ik nu blij van. Amendement en motie burgerparticipatie aangenomen in raad Rijswijk!”, weet Johanna Bestemann van het CDA op de social media uit te brengen. Samen met Beter voor Rijswijk, D66 en de PvdA had het CDA een amendement “Zet inwoners niet buiten spel” ingediend.

Uit de Rapportage “Vol goede wil…Inzicht in de aanpak voor burgerparticipatie in Rijswijk” van de Rekenkamer bleek dat ondanks de goede wil van velen de burgerparticipatie niet van de grond komt. “Inwoners van Rijswijk, de gemeentelijke organisatie, het college en de raadsleden geven aan dat burgerparticipatie een essentieel onderdeel moet zijn van beleid”, aldus Bestemann.

Burgerparticipatie wordt nu standaard geborgd in elk beleidstraject. Nu krijgen de burgers van Rijswijk ook daadwerkelijk invloed op het beleid van de politiek in Rijswijk.

De tekst van het amendement:

Amendement
op het raadsvoorstel Rapportage Rekenkamer Rijswijk: Vol goede wil…Inzicht in de aanpak voor burgerparticipatie in Rijswijk.
De CDA-fractie stelt de volgende amendementen voor:
1. ‘de opdracht om participatie specifieker te borgen in de organisatie’,

te wijzigen in
‘de opdracht om participatie standaard te borgen in ieder beleidstraject’;
2. ‘participatiedoelen en -waarden stellen o.a. in overleg met de raad’

te wijzigen in
‘participatiedoelen en -waarden stellen voor het einde van 2017 o.a. in overleg met de raad’.
Toelichting:
Zowel inwoners, de gemeentelijke organisatie het college en raadsleden geven aan burgerpariticipatie van belang te vinden. Tegelijkertijd komt burgerparticipatie is Rijswijk nauwelijks van de grond. Het onderzoek van de rekenkamer Rijswijk kan daarom aangegrepen worden om burgerparticipatie serieus te nemen en hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan door het stellen van meetbare doelen.