Het in Zoetermeer gevestigde DSW verzorgt voor de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk activiteiten op het gebied van re-integratie en arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In de afgelopen maanden is onderzocht hoe in de toekomst de sociale werkvoorziening kan worden vormgeven. In de drie gemeenten is er breed draagvlak voor het verder uitwerken van het model van een gezamenlijk netwerkbedrijf. De kern hiervan is dat werkplekken voor de meest kwetsbare mensen zoveel als mogelijk in een maatschappelijke context binnen de eigen gemeente georganiseerd worden.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de belangen van de medewerkers die via of bij DSW en de huidige Sociale Werkplaats (SW) werken, voorop staan. De dienstverbanden en werkplekken van SW-medewerkers zijn en blijven gegarandeerd. Het is belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de ruimte te geven om hun talenten te blijven ontwikkelen. Gemeenten hebben steeds meer instrumenten om te kijken op welke manier zij dat het beste vorm kunnen geven.

Taco Kuiper, voorzitter van het Algemeen Bestuur van DSW: “Ik ben heel blij met dit besluit, voor de mensen waar het om gaat is dit het beste scenario waarbij we meer passend werk kunnen bieden.“

De gemeenten hebben nog veel vragen en nader uit te werken zaken bij het model van een gezamenlijk lokaal netwerkbedrijf. Al deze zaken worden opgenomen in een Plan van Aanpak dat begin februari 2017 gereed moet zijn. De uitwerking van dit Plan van Aanpak moet vervolgens leiden tot een heldere toekomstige koers. Streven van de drie gemeenten is deze nog voor de zomer 2017 aan de gemeenteraden voor te leggen ter besluitvorming.