Bij de inspectie van de buitenzijde van de toren van Oude Stadhuis is geconstateerd dat enkele aan de gevel bevestigde platen barsten vertonen en los zitten. Er is toen opdracht gegeven om het gebied rondom de toren af te zetten met bouwhekken. Deze zijn op dinsdag 1 augustus geplaatst.

De gemeente gaf toen aan dat de inspectie ongeveer twee weken in beslag zou nemen. Vandaar dat het Rijswijks Dagblad even navraag heeft gedaan. Een woordvoerder van de gemeente vertelt: “Er staan nu steigers bij de toren voor inspectie van de gevelplaten en voor het eventueel uitvoeren van noodreparaties. De gemeente wacht het inspectierapport af.”

Bij de inspectie wordt er bekeken om hoeveel platen het exact gaat, in welke mate er sprake is van beschadiging en in hoeverre er per direct reparaties gedaan moeten worden.In het kader van het onderzoek naar de mogelijke realisatie van het Huis van de Stad zijn op basis van steekproeven de gevelplaten aan het hoofdgebouw getest. In dit onderzoek zijn de gevelplaten van de carillontoren niet meegenomen. Wel is er bij de kostenraming rekening gehouden met renovatie van de (gevelplaten aan de) carillontoren op basis van de aanpak voor het hoofdgebouw.

Foto: Ridder van Doorne