De fractie van Onafhankelijk Rijswijk heeft naar aanleiding van een uitzending van televisieprogramma Zembla over de zogenaamde ‘infill’ voor het stabiliseren van kunstgrasvelden in Rijswijk die mogelijk kankerverwekkend zou zijn, vragen gesteld en hun zorgen geuit aan het College.

De gemeente heeft nu geantwoord dat zij ook op de hoogte zijn van deze kwestie en zeggen het onderzoek af te wachten dat het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert naar de schadelijkheid van dit product. De resultaten van het onderzoek worden eind december 2016 verwacht en zullen met de raad worden gedeeld.

In Rijswijk worden rubberen korrels, ook wel SBR-rubbergranulaat genoemd, ingestrooid op de drie kunstgrasvoetbalvelden op sportparken Hoekpolder, Vredenburch en Prinses Irene. Het kunstgras Cruyff Court aan de Klaroenstraat kent een alternatief instrooimateriaal voor de rubberen korrels in de vorm van synthetisch rubber (TPE). Dit materiaal kent niet de bezwaren van het SBR-rubbergranulaat. De overige kunstgrasvelden in Rijswijk die gebruikt worden voor hockey en korfbal zijn niet met rubbergranulaat maar met zand ingestrooid.

Tijdens de realisatie van het eerste kunstgrasvoetbalveld in 2007 op Sportpark Prinses Irene bestond er geen certificering op het instrooi materiaal. Het RIVM-advies van 2006 gaf geen aanleiding om te besluiten een ander instrooimateriaal te gebruiken.