Tijdens de bijeenkomst van woensdag 26 oktober waarin de toekomst van het winkelcentrum In de Bogaard door de gemeente werd geschetst, hebben ook de bewoners van Rijswijk hun zegje mogen doen. Veel nieuwe initiatieven worden het komende jaar ontplooid. Hoe de gemeente zelf alles voor ogen heeft publiceren zij in een lezenswaardig artikel.

Woningen in plaats van kantoorpanden, meer voorzieningen, meer gezelligheid en sfeer in de openbare ruimte, vergroenen en verduurzamen, gratis parkeren en ontmoeten en beleven zijn de steekwoorden waar de gemeente de komende tijd invulling aan wil geven.

Kijk hier voor het artikel: https://www.rijswijk.nl/bogaardenomgeving/26oktober

Begin 2017 volgt een nieuwe bijeenkomst waarop de gemeente de gebiedsvisie presenteert en iedereen de kans krijgt daarop te reageren.