Inwoners van Rijswijk met een laag inkomen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben en hierdoor hoge zorgkosten hebben, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming van de gemeente. Deze tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap bedraagt € 300,-. Aanvragen van de tegemoetkoming kan tot 28 februari 2017.

De gemeente Rijswijk vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Wethouder Lugthart van Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid: “Voor mensen met een laag inkomen is dat niet altijd even gemakkelijk. Zeker als iemand vanwege een chronische ziekte of een beperking ook nog extra kosten heeft. Met de eenmalige tegemoetkoming voor extra zorgkosten bieden wij deze mensen een financieel steuntje in de rug.”

Inwoners die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming:
– zijn 18 jaar of ouder,
– hebben een bijstandsuitkering of gezinsinkomen van maximaal 130% van de bijstandsnorm,
– hebben een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
– en hebben als gevolg van deze ziekte of handicap zorgkosten gemaakt waardoor het eigen risico van de zorgverzekering over 2015 of 2016 is opgemaakt.

Aanvragen
Ruim 4.000 Rijswijkse inwoners die een indicatie hebben op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben hierover vorige week een brief met een aanvraagformulier gekregen. Wie geen brief heeft gehad, maar wel in aanmerking denkt te komen voor de eenmalige tegemoetkoming, kan het aanvraagformulier downloaden op www.rijswijk.nl of telefonisch aanvragen bij de gemeente op telefoonnummer 14 070.