Net als voorgaande jaren richt de gemeente zich op een feestelijke jaarwisseling met zo min mogelijk overlast en schade. Illegale vuren zorgen voor een enorme kostenpost. Met name door beschadiging van het wegdek en straatmeubilair. Daarom wordt door de politie tegen illegale vuren stringent opgetreden.Er worden alleen vuren toegestaan in vuurkorven, vuurmanden en oliedrums waarbij de openbare orde niet wordt verstoord en het vuur geen gevaar voor omstanders en/of schade aan het wegdek of straatmeubilair veroorzaakt.

Vuurwerk afsteken mag  alleen van 31 december, 18.00 uur tot 1 januari, 02.00 uur. Deze landelijke regel voor het afsteken van vuurwerk wordt in Rijswijk gehandhaafd door de gemeentelijke inspecteurs openbaar gebied in samenwerking met de politie.

Bij het handhaven van vuurwerkoverlast wordt prioriteit gegeven aan: het voorkomen van vernielingen door vuurwerk, illegaal zwaar vuurwerk en het gooien van vuurwerk naar hulpverleners.

In Rijswijk komt er geen centrale vuurwerkshow of een plaatselijke afsteekverbod op 31 december 2015.