Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week het plan van aanpak Veilige jaarwisseling 2017-2018 vastgesteld. In het plan van aanpak wordt uitgegaan van het handhaven van de inzet door politie en brandweer en betrokken (gemeentelijke) organisaties. Voor de komende jaarwisseling gelden, net als vorig jaar, de volgende uitgangspunten:

• Er is een gezamenlijke aanpak van straatvuren door politie, brandweer en gemeentelijke diensten;
• Er worden alleen vuren toegestaan in vuurkorven, vuurmanden en oliedrums waarbij de openbare orde niet wordt verstoord en het vuur geen gevaar voor omstanders en/of schade aan het wegdek of straatmeubilair(lantaarnpalen, prullenbakken etc.) veroorzaakt;
• Tegen overige vuren wordt handhavend opgetreden. De prioriteit ligt bij vuren die gevaar opleveren of schade aanrichten;
• Er wordt geen centrale vuurwerkshow georganiseerd;
• Er worden geen vuurwerkvrije plekken of zones aangewezen;
• Om vuurwerkoverlast zo veel mogelijk te beperken wordt, naast de inzet van de politie, de beschikbare capaciteit vanuit de gemeentelijke handhavers ingezet op het handhaven van de afsteektijden.

Vuurwerk afsteken mag op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

De officiële verkooppunten van vuurwerk zijn dit jaar open op 28, 29 en 30 december. Op zondag 31 december mag geen vuurwerk verkocht worden.