Het college van Rijswijk heeft besloten om de aangevraagde omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden van landgoed De Voorde niet te verlenen. De aanvrager die het landgoed wil kopen van de gemeente heeft onvoldoende gegevens aangeleverd om de vergunning te kunnen verlenen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke monumentencommissie hebben nu negatief geadviseerd op de aanvraag. De procedure schrijft voor dat het college eerst een ontwerpbesluit neemt. Dit ontwerpbesluit wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Zienswijzen kunnen worden ingediend. Na behandeling van de zienswijzen volgt een definitief besluit. Een definitieve weigering van de omgevingsvergunning betekent ook de beƫindiging van het verkoopproces met de huidige partij.