Het Hospice ’t Vliethuys in Voorburg krijgt vanuit de gemeente Rijswijk geen financiële steun. Een motie van PvdA om het Hospice vijf jaar lang ieder jaar €5000,– te schenken haalde het niet in de gemeenteraad. De motie werd door de PvdA, Beter voor Rijswijk en Onafhankelijk Rijswijk gesteund (10 voor) maar redde het net door de 18 tegenstemmen.

Een andere motie van de PvdA ‘Perspectief op een schuldvrije toekomst’ kwam niet in stemming. De Partij voor de Arbeid komt daar in een latere vergadering nog op terug.