De collecteweek van KWF Kankerbestrijding start op zondag 3 september. In de collecteweek gaan ruim 80.000 vrijwilligers in Nederland de straat op om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Elke euro die onze collectanten ophalen, draagt bij aan onze missie: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Feiten & cijfers
Kanker raakt ons allemaal. Enkele feiten en cijfers over kanker:
● 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker
● Jaarlijks overlijden ongeveer 44.000 mensen aan kanker
● Dankzij onderzoek is de 5-jaars overlevingskans gestegen van 25% in 1949 tot 62% in 2017
● KWF financiert ongeveer 50% van alle onderzoeksprojecten in Nederland
● Per jaar zijn er circa 400 lopende onderzoeksprojecten, waar circa 800 wetenschappers fulltime mee bezig zijn
● Een onderzoek duurt gemiddeld 4 jaar en kost gemiddeld 500.000 euro

Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe. Zo snel als zij kunnen. Zo snel als wij hen in staat stellen. Help daarom mee en geef tijdens de collecteweek.
De collectant van KWF komt in de week van 3 t/m 9 september bij u aan de deur of u komt onze collectanten tegen in winkelcentra, op drukke plekken in het stadshart of bij evenementen. Elke collectant kan zich legitimeren en is te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab en aan het Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

KWF Rijswijk heeft, samen met 55 andere gemeenten, een primeur en doet mee aan een landelijke pilot. Er zullen enkele nieuwe, moderne collectebussen ingezet worden tijdens de collecteweek, waarmee je naast contant ook contactloos en met pin kan doneren.

Collectant gemist?
Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u op de volgende manieren toch een bijdrage leveren:
● Doneer online via kwf.nl/collecte
● Doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart, die de collectant achterlaat als u niet thuis bent
● Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 3 euro