Fysiopraktijk Rijswijk, gevestigd aan de Geestbrugkade 35 in Rijswijk, is partner geworden van het Rijswijks Dagblad. De fysiopraktijk onderscheidt zich van andere doordat het zich vooral richt op het voorkomen van klachten door mensen in een grote sportzaal in beweging te krijgen. Robert Hoogland, directeur van Fysiopraktijk Rijswijk: ,,Voorkomen is beter dan genezen. Daarom staat er ook veel fitnessapparatuur.”

“Wij gaan het partnership met het Rijswijks Dagblad graag aan”, vertelt Hoogland. “Zij hebben een groot bereik en kunnen ons helpen met publiciteit.” Hoogland houdt zichzelf ook bezig met publicaties over bewegen en gezond leven. “Het zou mooi zijn als we de lezer van het Rijswijks Dagblad daarover kunnen informeren.”

Voor meer informatie: https://www.fysiopraktijkrijswijk.nl/