De flatcoach wordt aangesteld in twee woningbouwcomplexen: één van Vidomes en één van Rijswijk Wonen. De flatcoach wordt aangestuurd wordt door de samenwerkende partijen. De belangrijkste taken van de Flatcoach zijn aanjager zijn van activiteiten en als ambassadeur van de complexen optreden. De Flatcoach organiseert niet alleen zelf activiteiten, maar maakt de bewoners ook enthousiast zelf aan de slag te gaan. De Flatcoach inspireert en brengt mensen met elkaar in verbinding.

De pilot, waaraan ook Florence meewerkt, begint in het eerste kwartaal van 2016 en duurt ongeveer drie jaar. Daarna wordt bekeken of de Flatcoach een positieve bijdrage levert aan de zelfredzaamheid van ouderen.