In het AZC Rijswijk gaat 25 september een animatiefilm voor vluchtelingenkinderen in première. De korte film verwijst de kijkers op een speelse manier naar de website TellMe, die vol staat met informatie voor en over vluchtelingenkinderen. Ook maakt de film de jongeren duidelijk wat De Kindertelefoon is en wanneer ze daar terecht kunnen.

Gratis, anoniem en vertrouwen, dat zijn de kernwoorden in het verhaal over De Kindertelefoon. De maatschappelijke organisatie wil ook vluchtelingenkinderen een luisterend oor bieden en maakt dit met de film duidelijk. De Kindertelefoon werkt met VluchtelingenWerk Nederland samen in het project Eigen-Wijs om kinderen en jongeren in asielzoekerscentra te helpen hun zelfvertrouwen te vergroten en grip te krijgen op hun vaak onzekere leven.

Vragen die bij deze kwetsbare doelgroep leven zijn: ‘Waar kan ik meer informatie vinden over onderwijs?’ of ‘Hoe werkt dat pasje van de bus?’. Maar ook vragen over waar je naartoe kunt met je problemen, of wat hulpmiddelen zijn om sneller in contact te komen met Nederlandse kinderen.

Handvatten bieden
Voor de ontwikkeling van de vluchtelingenkinderen is het belangrijk dat zij kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Daarom leggen De Kindertelefoon en VluchtelingenWerk Nederland graag uit wat er komt kijken bij het verblijf in Nederland. Met Eigen-Wijs bieden zij hen handvatten om hun nieuwe leven in Nederland aan te kunnen. Naast de film en de website www.tell-me.nl zijn er gastlessen op azc’s en speciale kinderspreekuren.

Zien waar je azc staat De Tell-Me website is vernieuwd en geïntegreerd in de website van De Kindertelefoon. Op de nieuwe site komen de wensen van vluchtelingenkinderen nog meer naar voren. Zij geven aan de website erg fijn te vinden: ‘’Er is heel veel informatie te vinden en de website is duidelijk. Je kan zien waar je azc staat en je kan veel dingen vinden die belangrijk zijn voor je leven in Nederland’’. Op de website is ook de animatiefilm over Tell-Me en De Kindertelefoon terug te zien.

Het project Eigen-Wijs heeft een looptijd tot begin 2018 en wordt gefinancierd door AMIF (Asiel-, Migratie- en Integratie Fonds) en het C&A Fonds.