In het kader van “Oude Kerk Open” exposeert de schilder- en tekenclub/Club Te Werve de hele maand september 5x op zaterdag en 1x op zondag in de Oude Kerk, Herenstraat 62-B, Rijswijk.
Openingstijden op zaterdagen 2,16, 23 en 30 september van 11-15 uur, op zaterdag 9 sept. (Open Monumentendag/Strandwalfestival) wat langer, mogelijk van 11-17 uur en op zondag 10 sept. (Textielmarkt) van 13-17 uur. De expositie is vrij toegankelijk.

Beroepskunstenaars Bill Bogaarts (Haagse Kunstkring) en Ben Stolk (Arti Shock), laten zien wat artistieke vaardigheid zoal oplevert.
Interesse?? Dan van harte uitgenodigd op ons atelier voor enkele vrijblijvende, gratis proeflessen in de periodes dat de club actief is. De lessen zijn op dinsdag van 13.30-16.00 uur & van 19.30-22.00 uur o.l.v. Bill en op donderdag van 19.30-22.00 uur o.l.v. Ben.

Het atelier is gevestigd op de bovenetage van Paviljoen Te Werve, Huys de Wervelaan 110, 2283TM Rijswijk. Verdere info: www.clubtewerve.nl en/of [email protected] (tel. 070-3355888)