Dagelijks komen er bij de gemeente Rijswijk en Avalex klachten binnen over bijplaatsingen en niet opgehaald afval. Maar er was ook verbazing over de brief die Avalex had gestuurd aan de Rijswijkse huishoudens.

De meest recente klacht die geuit werd kwam van gemeenteraadslid Johanna Besteman van het CDA tijdens de raadsvergadering van dinsdag. Zij klaagde over de bijplaatsingen bij de ondergrondse container in de Herenstraat. “Ook ik erger me aan het dumpen van afval van Rijswijkers,” beaamde wethouder Ronald van der Meij het gedrag van zijn plaatsgenoten. ,,Maar het is voor onze handhavers moeilijk om te achterhalen waar het afval vandaan komt om maar te zwijgen van op-heterdaad-betrappingen. Dit specifieke geval kan ook komen doordat de perscontainers in de Herenstraat te maken hadden met een defecte vermaler.”

Ook klaagden verschillende politieke partijen over de verminderde frequentie voor het ophalen van oud papier en de gewijzigde openingstijden van de afvalstraat. Wethouder Van der Meij. “Het heeft in het geval van inzamelen van oud papier te maken met het verminderde aanbod als gevolg van de digitalisering. Het zal waarschijnlijk te maken hebben met efficiency, maar we gaan het uitzoeken.”

Ook was er onduidelijkheid of de blauwe container voor het inzamelen van papier nu verplicht was of niet. Van der Meij:”Het is niet verplicht. De container kan na zes maanden weer ‘teruggegeven’ worden.” Het leverde collegaraadsleden, zoals in Leidschendam-Voorburg Ton Overmeire, een verbaasde reactie op: “In Rijswijk is de papierbak van Avalex niet verplicht. Toch raar zo’n gezamenlijk afvalbeleid.”

Ook liet CDA-raadslid Wim Mateman, met enkele andere collegaraadsleden, duidelijk weten wat hij van het tutoyeren vond in de brief van Avalex aan de Rijswijkse inwoners. “Ophouden met dat popie jopie gedoe.”