Dorcas Hulp Delft en Haaglanden is blij met de opbrengst van de actie Geloof, Hoop en Syrië die Dorcas houdt samen met EO Metterdaad, World Vision en Kerk in Actie voor de vluchtelingen uit Syrië op zaterdag 30 december op het Dorcas depot aan de Merellaan 13 in Rijswijk-zuid/Delft-Noord.

Er werd die dag 250 kilo kleding, dekens en schoeisel gebracht, en verder nog 3 dozen voedsel en 40 euro aan financiële giften. Meer info vindt u op www.dorcashulpdelft.nl of bel 070-415 10 13/06-485 25 932.

Dorcas Delft en Haaglanden zamelt in voor de allerarmsten in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten!