Naar aanleiding van het verontrustende bericht dat de rubberkorrels kankerverwekkend zijn vroeg het Rijswijks Dagblad aan Dick Jense van Onafhankelijk Rijswijk wat hij vond van de berichten in de media.

Tenslotte was hij het die een tijd geleden aan het college vroeg of zij nog aanvullende maatregelen zouden treffen naar aanleiding van eerdere verontrustende berichten over de infill van Rijswijkse kunstgrasvelden.

Dicke Jense: “Ik verwacht dat het college nu actie zal moeten ondernemen. Destijds heeft het College op mijn vragen geantwoord dat zou zouden terugkomen bij de raad als de internationale onderzoeksresultaten rond eind december bekend zouden zijn. De situatie met de rubberkorrels blijken toch ernstiger dan gedacht. Ik ga het college dan ook vragen niet langer te wachten maar met leveranciers van drie velden aan tafel te gaan om korrels op te zuigen en te vervangen door synthetisch en onschadelijk rubber infill.”