Bij het opstellen van de plannen voor het Bogaardplein wil de gemeente de inwoners van Rijswijk nauw betrekken. Het college roept bewoners dan ook op om deel te nemen aan een creatief denkproces op maandagavond 3 juli.

Het college van B&W heeft € 150.000,- beschikbaar gesteld voor de planontwikkeling rond de vergroening en verfraaiing van het Bogaardplein bij winkelcentrum In de Bogaard. Uiteindelijk investeert de gemeente volgend jaar 2,1 miljoen euro om van het Bogaardplein een prettig en groen verblijfsgebied te maken. De ontwikkelingen vloeien voort uit de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde ‘Gebiedsvisie In de Bogaard en omgeving’.

Samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren is afgesproken om het openbaar gebied van In de Bogaard en omgeving te transformeren naar een prettig verblijfsgebied waar groen, ontspanning en horeca samenkomen. Het eerste resultaat hiervan is al zichtbaar op het Bomenplein, in de vorm van zitbanken en ruimte voor terrassen. Het Bogaardplein wordt grootschaliger aangepakt. Denk hierbij aan aantrekkelijke verlichting, meer groen en zitplekken. Dit draagt bij aan het ontstenen van de openbare ruimte en het klimaatbestendiger maken van Rijswijk. Dit alles om het grote open plein te veranderen in een prettiger en meer parkachtig verblijfsgebied voor jong en oud.

Bewonersparticipatie
Bij het opstellen van de plannen voor het Bogaardplein worden de bewoners van Rijswijk nauw betrokken. Het college roept de bewoners op om deel te nemen aan een creatief denkproces op maandagavond 3 juli aanstaande onder begeleiding van ontwerpbureau ‘DELVA landscape architects’. Tijdens deze bijeenkomst in het stadhuis van Rijswijk kunnen bewoners aangeven wat ze belangrijk vinden bij de herinrichting van het Bogaardplein. De bijeenkomst vangt aan om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur).

Informatie en aanmelden: www.rijswijk.nl/bogaardenomgeving of via telefoonnummer 14 070, keuze 4.