De Rijksuniversiteit van Groningen heeft onderzoek gedaan naar de lokale lasten in alle Nederlandse gemeenten die in 2016 golden.

Rijswijk kwam daar (steekproefsgewijs) voor een 3persoonshuishouden met een koophuis met een woz waarde van € 183.920 uit als een gemeente die in de regio Haaglanden in de middenmoot zit.

Rijswijk kwam aan totale lokale lasten uit op een bedrag van € 683,–, in vergelijking met 2015 een stijging van 8,4%.

Hieronder de omliggende gemeenten:
Den Haag € 548 – 0,5%
Leidschendam-Voorburg € 647 – 2,7%
Westland € 674 – 1,2%
Wassenaar € 859 – 3,7%
Delft € 838 – 15,8%
Zoetermeer € 718 – 3,0%

Onder de lokale lasten verstaat de Rijksuniversiteit de ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Voor meer informatie: https://www.coelo.nl/

Medio april 2017 zijn alle cijfers van dat jaar bekend