Den Haag wil 55.000 huishoudens aansluiten op nieuwe warmtenetten

10 February 2023, 15:37 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Pixabay
Beter voor Rijswijk wil dat het achterstallig onderhoud bij woningbouwverenigingen en VVE's wordt aangepakt.

De gemeente Den Haag wil lokale warmtebronnen mogelijk maken. Een aantal nieuwe, schone bronnen gaan ontwikkeld worden op het De Constant Rebecqueplein. Het gaat om geothermie en aquathermie. Ook komt hier waarschijnlijk de warmtetransportleiding WarmtelinQ aan. De gemeente gaat op zoek naar de beste partijen om de warmte vanaf daar naar 40.000 tot 55.000 Haagse huishoudens te brengen.

Om de nieuwe warmte zo snel mogelijk te gebruiken moet een aantal dingen goed op elkaar worden afgestemd. Zo moeten de nieuwe warmtebronnen op het De Constant Rebecqueplein in samenwerking met betrokken partijen worden gerealiseerd. Daarnaast moeten de warmtenetten voor de distributie van de nieuwe warmte worden aangelegd. Verder worden woningen en gebouwen geïsoleerd en worden de woningen gereed gemaakt voor aansluiting. Dit is ook belangrijk om meteen al de gasrekening te verlagen.

Den Haag versnelt de warmtetransitie door deze processen goed op elkaar aan te laten sluiten. Door warmteleveranciers te selecteren die het beste aanbod doen, onder andere op duurzaamheid, betaalbaarheid en leveringszekerheid, krijgt iedere gebouweigenaar in het gebied een passend aanbod. Waar in de stad de woningen worden aangesloten moet nog worden bepaald, maar gedacht wordt aan onder andere Escamp, Mariahoeve en de Schilderswijk. Voor kleine collectieve warmteoplossingen blijft ook ruimte. Er komt geen verplichting om op het grotere warmtenet aan te sluiten.

Isoleren van huizen

De gemeente Den Haag wil dat huishoudens overschakelen naar verwarmen op 70 graden. Daarmee wordt energie bespaard. De gemeente wil woningen met E, F en G labels versneld opknappen en verduurzamen. Na 2028 mogen er geen corporatiewoningen meer worden verhuurd met een E, F of G label. Daarom ondersteunt de gemeente Haagse verhuurders in de particuliere en sociale sector bij het versneld verduurzamen van hun bezit.