Een fantastische middag op het AZC Rijswijk had de interkerkelijke groep Rijswijk “de Samenlopers “. Zij hebben iedereen welkom geheten en hebben mooie ontmoetingen gehad. Een presentje hoort daar ook bij. Vrijwilligers die daaraan hebben meegewerkt worden bedankt.