Er is weer plek voor nieuwe jongeren. Voor PrO/VSO* jongeren zonder werk, wonend in Rijswijk. Zij krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen en werkervaring op te doen. Momenteel lopen er enkele van deze jongeren rond in winkelcentrum In de Bogaard. Het is een mooie kans en een opstapje naar een vaste (betaalde) baan.

Geef je op per mail : [email protected] of bel: 06 15 24 11 98

*PRO voor ‘praktijkonderwijs’ en VSO voor ‘voortgezet speciaal onderwijs’.