De Rijswijkse voetbalvereniging Vredenburch hield op 30 oktober 2016 de dag van de grote Vredenburch Reünie.

Veel (oud-)Vredenburchers werden op die zondag verwacht. Het zou immers, tussen 14.00 en 18.00 uur in het mooie clubgebouw aan het Julialaantje, een groots weerzien van oude bekenden en het ophalen van een roemrucht Vredenburch verleden, worden.

De stoutste verwachtingen werden overtroffen, naar schatting 350 (oud-leden kwamen opdraven. Hereniging van ploegmakkers, sterke anekdotes op tafel, oude voetbalfoto’s bekeken, bizarre wedstrijdverhalen, kortom met een ouderwets club-gevoel terugkijken naar het verleden en een bar die overuren draaide in het heden.

Wethouder van Hemert was ook nog “langs de lijn” aanwezig. Oude elftallen werden in de kleedkamer en buiten, met de nodige hilariteit, op de foto gezet. Alsof de tijd even stil was blijven staan. Rijswijk mag best trots zijn op zijn voetbalvereniging “Vredenburch”, met zo’n rijk Rijswijk’s voetbalverleden.

Tekst en foto’s: Wim Mecksenaar