Afgelopen dinsdag stroomde Wijkcentrum Stervoorde vol voor de Masoek Sadja. Tijdens deze informele inloopmiddag van Stichting Pelita deelden Indische en Molukse mensen hun gemeenschappelijke ervaringen en cultuur en combineerden deze met gezelligheid, muziek, lezingen, dans en Indisch eten. Op de klanken van Duo Ginger werd volop gedanst, zoals u kunt zien op onderstaand filmpje.

Wim Mecksenaar