In de eerste negen maanden van 2016 daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. In vergelijking met vorig jaar zijn er 8% minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Landelijk was de daling in deze periode nog hoger (12%).

Het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio’s bedraagt 26.074 in september. Hiervan gaan 18.269 WW-uitkeringen naar Haaglanden en 7.805 naar Zuid-Holland Centraal.

Haaglanden
In Haaglanden, waar Rijswijk onder valt, werken meer mensen van buiten de arbeidsmarktregio, dan dat er inwoners van Haaglanden buiten de arbeidsmarktregio werken.  Haaglanden is voor inwoners van Zuid-Holland Centraal een belangrijke regio om in te werken. 30% Van hen heeft een baan in Haaglanden en 11% in Rijnmond. Dit betekent voor werkzoekenden dat zij er goed aan doen ook in die regio’s naar werk te zoeken.

Regio in Beeld 2016
Elk jaar presenteert UWV Regio in Beeld, een uitgave waar UWV inzoomt op de regionale arbeidsmarkt. Naast zaken als werkgelegenheid, vacatures en onbenut arbeidsaanbod komen ook onderwerpen als discrepanties, kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers aan de orde. Regio in beeld is te vinden op werk.nl.