In de Plaspoelpolder zijn de afgelopen weken diverse autobedrijven gecontroleerd door het Haags Economisch Interventie Team (HEIT). Tijdens de controles kwamen verschillende gebreken aan het licht, waaronder een administratie die niet op orde was en veiligheids- en milieuvoorschriften die niet werden nageleefd.

Het gaat om autobedrijven op de Van Gijnstraat en Steenplaetsstraat. De bedrijven zijn op vrijdag 18 en woensdag 30 augustus bezocht. Met de bedrijven zijn afspraken gemaakt om de geconstateerde gebreken op orde te krijgen.

HEIT is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, Douane, Belastingdienst, energiebedrijf Stedin, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), UWV en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de controles waren ook de brandweer en Omgevingsdienst Haaglanden aanwezig.

De gemeente Rijswijk is blij met de bedrijven in de stad, waaronder die in de Plaspoelpolder. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de economie. “Tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk dat bedrijven zich aan de regels houden”, zegt burgemeester Michel Bezuijen. “Dat zorgt voor een veilig woon- en leefklimaat.”

Daarom vinden regelmatig HEIT-controles plaats. Burgemeester Bezuijen: “We zijn vooral op zoek naar zogenoemde georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die zich schuldig maken aan georganiseerde hennepteelt, de belasting ontduiken of geld witwassen. In Rijswijk is hier geen plaats voor en die bedrijven pakken we dan ook hard aan!.”

Bron: Gemeente Rijswijk