Het NRC artikel waarin wordt vermeld hoe zwaar raadsleden het hebben die hun taken goed willen uitvoeren, heeft in politiek Nederland behoorlijk wat stof op doen waaien. Het Rijswijks Dagblad vroeg raadsleden in Rijswijk wat zij van het artikel en hun werk vinden. Ditmaal was Constantijn Dolmans, fractievoorzitter van D66 de gesprekspartner.

Kunnen jullie wat in het artikel staat beamen?
Constantijn Dolmans: ”Raadsleden zijn geen fulltime politici maar mensen die naast hun (vrijwilligers-)werk ook nog volksvertegenwoordiger zijn. Ze zijn geen bestuurder van de stad. Ik zie vaak dat raadsleden teveel in detail duiken, op de stoel van de wethouders willen zitten, en op elk incident reageren. Mijn taakopvatting van het raadslidmaatschap is anders: vanuit mijn D66 idealen randvoorwaarden stellen aan wat de gemeente wel en niet doet, lijnen en politieke visie uitzetten, drempels en bureaucratie beslechten, en het College daarop aansporen en controleren.”

Slaan jullie vaak uitnodigingen af?
“Ja, ik sla uitnodigingen vaak af, ik hoef niet aanwezig te zijn op alle feestjes en partijen in Rijswijk om mijn taak als volksvertegenwoordiger te doen. Ik hou mezelf goed op de hoogte van wat er speelt in Rijswijk, het liefst door individuele gesprekken met mensen. Dat lukt meestal juist niet bij formele bijeenkomsten, feestjes of partijen. Je hoeft echt niet overal bij te zijn om te weten wat er speelt. Leuk voor de foto maar het zet meestal geen zoden aan de dijk. Uit de individuele gesprekken met mensen haal ik veel voldoening, in die zin wordt het raadswerk prima op waarde geschat. Met luisteren en uitleg begrijpen inwoners vaak ook wel dat er voor ingewikkelde problemen geen simpele oplossingen zijn. Ik ervaar in Rijswijk over het algemeen veel waardering voor wat raadsleden doen en bereiken. Soms wordt je uitgescholden op straat, soms krijg je vervelende berichtjes op Facebook enzo, maar daar staan heel veel leuke en positieve ontmoetingen tegenover.”

Wordt het raadswerk op haar waarde geschat?
”Er wordt veel gesproken over een hogere vergoeding voor raadsleden. Ik ben daar geen voorstander van. Liever geen banenjagers en goudzoekers in de Raad. Een Rijswijks raadslid krijgt een vergoeding van ongeveer 1.250 bruto per maand, dat is zo’n 685 euro netto zeg maar zo’n 12 tot 15 euro per uur. Dat biedt raadsleden met een baan de mogelijkheid om vrij te nemen als het nodig is. Het zou wel heel goed zijn als in Rijswijk er meer geld beschikbaar zou zijn voor professionele fractieondersteuning. Het College heeft een heel ambtenarenapparaat achter zich. Fracties zouden in ieder geval een of twee fractie assistenten moeten kunnen aanstellen, afhankelijk van de grootte van de fractie. Die fractieassistenten zouden een behoorlijke vergoeding moeten krijgen ter hoogte van wat een raadslid krijgt. Dat komt de kwaliteit van de volksvertegenwoordiging ten goede.”

Hoeveel tijd besteden jullie aan het raadswerk?
”Ik besteed ongeveer drie dagdelen per week aan het raadslidmaatschap (als er geen reces is), dinsdagavond voor raadsbijeenkomsten enzo, een dagdeel stukken lezen en een dagdeel gesprekken met Rijswijkers, een werkbezoek of het bijwonen van een bijeenkomst. Drie dagdelen, dat is prima te doen naast een full time baan. Uit het onderzoek blijkt ook dat raadsleden in middelgrote gemeenten zoals Rijswijk de minste ‘druk’ ervaren. Ik ben er van overtuigd dat middelgrote gemeentes zoals Rijswijk de juiste schaal hebben: groot genoeg om dingen zelf te kunnen doen, klein genoeg om dicht bij de inwoners te staan.”

Kijk hier voor het artikel in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/03/raadsleden-zijn-druk-druk-druk-a1583542