De woningbouw in Rijswijk kent met RijswijkBuiten een succesverhaal. Niet in heel Zuid-Holland zijn de verhalen en ontwikkelingen positief. De Randstad en dus ook Zuid-Holland moeten in een razend tempo bouwen om ervoor te zorgen dat iedereen nog een passende woning kan vinden. De steden groeien hard, en de vraag is welke type woning op welke plek moet komen. Hoe springen we om met de minder stedelijke gebieden? En ook: hoe zorgen we ervoor dat de bouwplannen die klaar liggen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd?

Op dit soort vragen gaan op donderdag 7 december diverse wethouders, bouwondernemers en projectonwikkelaars in Rijswijk met elkaar in debat tijdens de jaarlijkse Zuid-Hollandse bouwconferentie van de provincie. De titel dit keer: “Toekomstbestendige verstedelijking… En nu realiseren!”. Behalve naar de locatie en realisatie van woningen kijken we tijdens de conferentie ook naar de benodigde infrastructuur en de rol van openbaar vervoer. U krijgt als journalist de laatste stand van zaken mee over de woningbouw in Zuid-Holland en heeft de gelegenheid om met diverse hoofdrolspelers op dit dossier in contact te komen.

De bestuurlijke conferentie toekomstbestendige verstedelijking wordt op donderdag 7 december in De Broodfabriek Rijswijk gehouden Dagvoorzitter is Martijn de Greve.