Rijswijks Dagblad | Column Marloes Borsboom (GroenLinks Rijswijk): Het stadhuis uit, de wijk in!

Column Marloes Borsboom (GroenLinks Rijswijk): Het stadhuis uit, de wijk in!

mainImage
Column Marloes Borsboom (GroenLinks Rijswijk): Het stadhuis uit, de wijk in!

Persoonlijk heb ik ze niet allemaal geteld. Maar het waren er veel, heel veel: al die Rijswijkers die meededen aan de bijeenkomsten over toekomstplannen voor hún stad. Want zo voelde het voor iedereen die erbij was: het is ónze stad. En dus willen we erbij betrokken zijn.

Op die manier kwam de Stadsvisie over het toekomstige Rijswijk tot stand. Over wat waardevol is en wat we willen behouden. Over waar we met zijn allen naar toe willen. En hoe je daar komt. Op die manier kwam ook de Cultuurvisie tot stand. Bij het hele proces zijn Rijswijkse inwoners, instellingen, bedrijven en raadsleden nauw betrokken. Ook de Rijswijkse Schouwburg, Trias, de Bibliotheek en Museum Rijswijk leverden een belangrijke bijdrage. Én, niet te vergeten, de amateurs. Het was mooi om te zien hoe ieder zijn eigen belangen en organisatie los kon laten. Omdat er maar één uitgangspunt telde: samenwerken. Met elkaar is bepaald wat we aan kunst en cultuur in Rijswijk nodig hebben.

Er zijn ook mooie voorbeelden van hoe wijkbewoners samen de handen uit de mouwen en in de grond steken, zoals in Park Hofrust en buurtpark de Driesprong. Daarom willen wij wijkbudgetten invoeren, waarmee Rijswijkers samen met de gemeente aan de slag kunnen met plannen voor het verbeteren van hun woon- en leefomgeving. Initiatieven van bewoners, bewonersorganisaties en sociaal ondernemers kunnen op onze (financiële) steun rekenen.

Vertrouwen en verbinden
Als je mensen wil betrekken, moet je ze een stem geven. Dat gaat verder dan iemand aan het woord laten als inspreker bij een gemeenteraadsvergadering. (Hoe waardevol het ook is om individuele Rijswijkers die kans te bieden….)

Vertrouwen en verbinden: zo heet ons verkiezingsprogramma. Die titel kozen we niet zomaar. Een sociaal, groen en open Rijswijk: daar maakt GroenLinks zich sterk voor. GroenLinks staat voor vertrouwen en verbinden. Vertrouwen in elkaar, inwoners, bedrijven en organisaties. Verbinden van de verschillende leefgebieden waar we in onze gemeente mee te maken hebben. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar het gemeenschappelijk belang op de lange termijn.
De komende vier jaar wil ik me daar persoonlijk voor inzetten. Samen met andere partijen in de gemeenteraad. Samen met andere partners in de samenleving. Samen met Rijswijkers. Laten we al die energie, al die kennis die in onze stad aanwezig is, benutten. Daarvoor moeten we als stadhuis naar buiten, de wijk in, tussen de mensen staan. Want samen maken we de stad.

Marloes Borsboom


Foto: Digitaal Dagblad