Met het verkrijgen van de benodigde vergunning voor het woningbouwplan is de realisatie van Residentie Leeuwendael een grote stap dichterbij. Het College van B&W ziet de herontwikkeling van het leegstaande kantoorpand aan de Laan van Beens 1 naar 17 luxe appartementen met uitzicht over de Vliet, als een kansrijk initiatief.

“De initiatiefnemer Residentie Leeuwendaal B.V. heeft voldaan aan alle aspecten uit de wet- en regelgeving”, zegt de gemeente hierover op Rijswijk.nl. “Er is sprake van een goede ruimtelijke ontwikkeling die niet in strijd is met het beleid van de gemeente, provincie en Rijk. Om die reden heeft het College medewerking verleend aan dit initiatief.”

Aan de voet van de Hoornbrug aan de Jan Thijssenweg worden dus 17 luxe appartementen gerealiseerd met aan de achterzijde parkeerplaatsen en een bosperceel van circa 2.700 m2 ontwikkeld door landschapsarchitect Jos van de Lindeloof. De appartementen variëren in oppervlakte van 102 m2 tot 205 m2 exclusief de buitenruimten. De koopsommen liggen tussen de € 370.000 tot € 970.000.