De kans is groot dat in het kantoorpand aan de Burgemeester Elsenlaan 321 op termijn 134 appartementen en woon-werk units worden gerealiseerd. Het college van B&W laat weten positief te staan ten aanzien van de herontwikkeling van het leegstaande kantoorpand. Het plan sluit goed aan op de gewenste ontwikkeling van het Havengebied tot gemengd woon- en werkgebied zoals verwoord in de Stadsvisie en de Toekomstvisie Plaspoelpolder. Groot voordeel bij dit plan is dat parkeren geen probleem zal zijn, want het pand heeft een eigen parkeergarage.

Foto: Google Maps