Marieke Albers (GroenLinks) deed gisteravond in de raadsvergadering het verzoek aan wethouder Nicole Dierop of zij het convenant ‘Bijvriendelijk handelen’ wilde ondertekenen. Dit zou volgens het ecologisch groenbeheer ten goede komen. Het College ging hier uiteindelijk mee accoord. Dit komt ook het welzijn van de bijen ten goede.

foto: Marieke Albers