Het NRC artikel waarin wordt vermeld hoe zwaar raadsleden het hebben die hun taken goed willen uitvoeren, hebben in politiek Nederland behoorlijk wat stof op doen waaien. Het Rijswijks Dagblad vroeg raadsleden in Rijswijk wat zij van het artikel en hun werk vinden.

Als eerste reageerde Coen Sleddering, momenteel fractievoorzitter van de VVD Rijswijk.

Kunnen jullie wat in het artikel staat beamen?
Coen Sleddering:”Ja, het raadswerk is intensief als je het goed wil doen. Het bijwonen van de vergaderingen is natuurlijk niet de enige tijdsbesteding.”

Slaan jullie vaak uitnodigingen af?
“Als je als raadslid een full time baan hebt is het niet altijd mogelijk om daarnaast naar allerlei bijeenkomsten te gaan. Organisatoren zouden daarmee rekening moeten houden en als men raadsleden bij bijeenkomsten zou willen hebben moeten zij de bijeenkomsten organiseren in de avond of in het weekend. maar ook de griffie en de Raad zelf moeten hier scherp op zijn. De Raad is er niet alleen voor gepensioneerden, niet werkenden en vrijgestelden.”

Wordt het raadswerk op haar waarde geschat?
“Het raadswerk wordt door veel mensen op waarde geschat, maar in deze tijd is ook de kritiek niet mals en zien sommige mensen raadslieden als 1 pot nat. Zeker op de social media wordt er onterecht gescholden en worden mensen niet gewaardeerd op hun inzet voor de gemeenschap/het stadsbestuur.”

Hoeveel tijd besteden jullie aan het raadswerk?
“Met het Raadswerk ben je 1 avond per week zeker kwijt. Dat is inclusief voorbereidingstijd : 8 uur. Daarnaast gesprekken voeren en bijeenkomsten bijwonen. Bij elkaar nog eens 8 uur. Voor fractievoorzitters komen daar nog extra zaken bij. Ook raadsleden die vergaderingen in bijvoorbeeld MRDH verband nog meer tijd. Dat is dus minimaal 16 uur per week. Daarnaast komen nog partijpolitieke bijeenkomsten/trainingen, maar dat is wellicht voor de landelijke partijen meer dan voor de lokale partijen. Maar je hoeft niet overal bij te zijn, je kan het ook verdelen binnen een fractie. En soms vinden raadsleden het gewoon leuk om ergens te zijn en gaan er heen. Dat noem ik geen “werktijden” Voorbeeld: het bezoeken van tentoonstellingen in het museum of voorstellingen bij jeugdtheater en Trias.”

Kijk hier voor het artikel in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/03/raadsleden-zijn-druk-druk-druk-a1583542