Het CDA heeft artikel 42 vragen gesteld aan wethouder Marloes Borsboom over de natuurstrookgelegen tussen Endezant en de Schaapweg. In oktober 2017 heeft de gemeente Rijswijk de natuurstrook op verzoek van hondenbezitters uit de Strijp laten omheinen.

Volgens het CDA en de bewoners is dit zonder enige vorm van communicatie en overleg met de direct belendende Endezant bewoners gebeurd. De strook is gerealiseerd als natuurstrook, en destijds in overleg met Endezant kopers gevormd. Het CDA geeft verder aan dat de gemeente dat de omheining is aangebracht o.a. vanwege de sociale gezelligheid en om de veiligheid van mens en dier te waarborgen. Volgens de gemeente zouden in Endezant honden zijn overreden. Endezant bewoners en de wijkagent melden echter dat er nog nooit een hond is overreden in Endezant.

Overvallen
Het CDA meldt verder: “Endezant bewoners zijn compleet overvallen met een briefje van een bewoner uit de Strijp waarin vermeld werd dat wethouder Borsboom de omheining op 25 oktober 2017 feestelijk zal openen. De politie was op 25 oktober opgetrommeld om tegenstanders van de omheining op gepaste afstand te houden, deze tegenstanders werden overigens de toegang tot de natuurstrook nadrukkelijk belet. Wethouder Borsboom hoopt overigens stilletjes dat de klachten van Endezant bewoners tot een minimum beperkt zullen blijven, integendeel, het hek is van de dam in Endezant.”

Overlast
“Endezant bewoners ervaren veel overlast door een aanzuigende werking van hondenbezitters vanuit andere wijken en randgemeenten. Last but not least, Endezant bewoners hebben zelf moeten onderzoeken waar en hoe ze klachten bij de gemeente kunnen deponeren. Vanuit de gemeente is er wederom geen enkele vorm van correspondentie richting alle Endezant bewoners verzonden. De gemeente Rijswijk pretendeert een groot voorstander van burgerparticipatie te zijn, echter toont deze actie in optima forma aan hoe burgerparticipatie juist NIET hoort te zijn”, aldus het CDA Rijswijk.

Het CDA Rijswijk wil van de wethouder nu weten of zij erkent dat de betreffende strook op schrift nog steeds primair een natuurstrook is en blijft en niet een speciaal hondenuitlaatdomein zoals dit thans door gemeente en hondenbezitters trots omschreven wordt. De CDA-fractie vraagt haar verder of zij het met hen is eens dat de door haar verrichte feestelijke opening, inclusief politie inzet, van een stuk hekwerk een klap in het gezicht van Endezant bewoners is . De fractie wil ook weten wat zij gaat doen met de klachten van Endezant bewoners.