Het CDA Rijswijk zet bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart onder meer in op de terugkeer van de preventieve gezondheidscheck voor ouderen. Dat werd duidelijk na een debat met de verantwoordelijke wethouder Björn Lugthart. “Wij willen de check heel graag terug en zullen ons daar hard voor maken.”

Annemie Koegler (geheel rechts op foto) zegt op de Facebook pagina van het CDA Rijswijk: “De wethouder gaf aan dat hij geen onoverkomelijke lacune ziet ontstaan door het wegvallen van de gezondheidscheck door Florence. Maar als we het aan de Rijswijkse inwoners vragen die gebruik maken van de gezondheidscheck, willen ze de check terug.”

Volgens Koegler werd er altijd goed gebruik gemaakt van de gezondheidscheck door ouderen. “En de check is bovendien gericht op het preventief onderzoeken van hun gezondheids- en welzijnssituatie. Het grote voordeel hiervan is dat ook mensen met een licht tot matig risico zo direct gestimuleerd kunnen worden een gezondere levensstijl te hanteren en zo voorkomen we dat situaties verslechteren. Het college wil dat huisartsen en de praktijkondersteuners de check voor hun rekening gaan nemen, maar lang niet alle huisartsen in Rijswijk screenen preventief of hebben er voldoende tijd voor. En bij de kwetsbare ouderen wordt er vooral gekeken naar de 80+’ers, terwijl de checks juist voor mensen vanaf 60 jaar gedaan worden. Wij willen de check dan ook heel graag terug”, sluit Koegler af, “en zullen ons daar hard voor maken.”