Johanna Besteman van het CDA Rijswijk vindt het belangrijk dat hulpmiddelen zoals trapliften, rolstoelen, en scootmobiels niet worden weggegooid maar hergebruikt Besteman”“Op 21 november stond in de Telegraaf een artikel over een traplift die werd weggegooid nadat de gebruiker was overleden. De echtgenoot had graag van de traplift gebruik gemaakt, maar dat mocht niet. De traplift werd verwijderd en weggegooid.”

Daarom heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het College. “Wij willen weten wat er met hulpmiddelen gebeurt nadat iemand verhuist naar een andere gemeente of overlijdt”, aldus Johanna Betseman