Op zondag 20 november om 15.00 uur kunt u weer genieten van een prachtig concert in de Bonifatiuskerk. In de serie Muziek in de Bonifatiuskerk verzorgt het gemengd koor Gloria Deo en Schola Cantorum van de Bonifatiuskerk het Caeciliaconcert. Het concert staat in het teken van muzikale hoogtepunten uit de kerkmuziek.

Het zingen van vierstemmige werken voor mannenkoor gebeurde onder invloed van het zogenaamde Caecilianisme lange tijd in de Rooms Katholieke kerk. Het Caecilianisme is een beweging die zich meerstemmige kerkmuziek en het herstel van het gregoriaans nastreefde.

De soli worden gezongen door sopraan Annemieke Storm. De componist Max Reger wordt dit jaar herdacht en tijdens dit concert speelt dirigent/organist Gerard Legierse van hem de Introductie en Passacaglia in d.

Caecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Rooms-katholieke Kerk. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voornaam geslacht Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. De feestdag van de heilige is op 22 november. Als patrones van muzikanten werden talrijke muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten naar haar vernoemd.

Het concert begint om 15.00 uur en duurt een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte.