Het Rijswijks College is een weg ingeslagen waarbij burgerparticipatie bij belangrijke onderwerpen gevraagd wordt. Wethouder Marloes Borsboom gaf in de raadsvergadering van dinsdag als voorbeelden van participatie op beleid de bijeenkomsten over het sociaal domein, stadsbeheer, cultuur en sport. “We hebben een behoorlijke start gemaakt, maar zitten zelf ook nog in een leerproces,” aldus de wethouder.

“Bewonersavonden organiseren is slechts het ophalen van informatie,” vertelde Constantijn Dolmans van D’66. “Het is geen medezeggenschap geven.” Zo dacht Lammert van Dijk van Groen Links er ook over. “In de voorbereiding van besluitvorming over plannen moeten ook andere mensen dan alleen politici meepraten. En de burger moet altijd weten hoe hun inbreng wel of niet en waarom wel of niet is meegenomen in de besluitvorming.”

Een ander voorbeeld, volgens wethouder Bosrboom was de doe-democratie waarbij eigen initiatieven na toetsing, en niet alleen financieel, worden ondersteund. Zij roemde met name de kleinschalige initiatieven van Park Hofrust en in Cromvliet en, misschien wel het mooiste voorbeeld, de musicalrevue Buziau.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag werd er door inspreker de heer Van Overbeek fel van leer getrokken over het gebrek aan inspraak van burgers op het Rijswijkse beleid. Er zou geen goede communicatie zijn, e-mails zouden te laat of zelfs niet beantwoord worden. Ook de procedure rond de Stadsvisie 2030 kwam ter sprake. Van Overbeek vond het vreemd dat, toen niet alle partijen het plan liefdevol omarmden, het college en met name burgemeester Bezuijen dit teleurstellend vonden.

Wethouder Borsboom opperde dat de opmerkingen van de heer Overbeek ook mee genomen zullen worden.