Binnen de gemeente Rijswijk is er een nieuwe aanpak van de ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’. Hester Muntslag is programmamanager bij de Haaglanden Beweegt en houdt zich voornamelijk bezig met deze nieuwe manier van werken.

”Deze nieuwe aanpak is voortgekomen uit de wensen van de verschillende partners”, vertelt Hester Muntslag. “De combinatiefunctionarissen waren voorheen zelf bezig om de kinderen te laten bewegen. In deze nieuwe setting zoeken zij als Programma Coördinatoren vooral de samenwerking met partners bij het tot stand brengen van een school- en wijkprogramma. Dit doen ze onder meer samen met culturele instellingen, kinderopvang en Brede scholen. Dus meer een coördinerende rol waarbij zij nog maar een klein deel van de uitvoering voor hun rekening nemen. De onderwerpen die voor de programma’s belangrijk zijn, liggen vooral op het gebied van natuur, taal, techniek, cultuur en sport. In elke wijk ontstaat daarmee een samenhangend programma van binnen- en buitenschoolse activiteiten. ”

Het is belangrijk dat kinderen die in Rijswijk opgroeien zich breed ontwikkelen en de kans krijgen hun talent te ontdekken.. Muntslag vervolgt: “De gemeente Rijswijk investeert hier ook in. De gemeente vindt het vooral belangrijk dat er samenwerking ontstaat tussen partners. Dan denken we bijvoorbeeld aan Welzijn Rijswijk, Trias, de Bibliotheek, het Museum en de Schouwburg. Maar ook peuterspeelzalen, sportverenigingen en de scouting spelen hier een belangrijke rol in. Samen met al deze partners komen we tot een mooie samenwerking waarin het kind centraal staat en ruimte krijgt zijn talent te ontwikkelen. Programmacoördinator Kelly Buis “We hebben nu een eerste ronde van projectplannen achter de rug. Wat mooi is dat we zien dat partners elkaar nu naast deze plannen ook op andere gebieden kunnen vinden en elkaar ondersteuning aan bieden.“

“Het thema techniek is niet voldoende vertegenwoordigd in de programma’s.”

Hester Muntslag laat weten een oproep te willen doen voor iets wat haar na aan het hart ligt. “Ik vind het heel erg belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen op het gebied van techniek. Daar wil ik me hard voor maken. Het thema techniek is wat mij betreft nog niet voldoende vertegenwoordigd in de programma’s. Wij willen heel graag dat we dat kunnen aanbieden. Wij komen dus graag in gesprek met maatschappelijk betrokken technische bedrijven die hieraan een bijdrage willen leveren. Dan gaan we samen op zoek naar de mogelijkheden

Voor meer informatie, zie ook: www.haaglandenbeweegt.nl