De hond Bobbi heeft het eten van brood met gif niet overleefd. Bobbi is in de faculteit Utrecht, waar de hond werd behandeld, ingeslapen. Bobbie werd ziek na het eten van een stuk brood. Na een bezoek aan de dierenarts bleek dat het stuk brood was vergiftigd. De vergiftiging werd Bobbi uiteindelijk fataal doordat de nieren niet meer werkten en het aantal rode bloedlichaampjes ook sterk was verminderd. Het is nu zaak voor hondenbezitters goed op te letten waar de honden lopen. Dit voorval deed zich voor bij de Prins Bernhardflat aan de Monseigneur Bekkerslaan.

Wij wensen de eigenaren van Bobbi veel sterkte toe.