De laatste weken van december is het voor velen tijd geworden om terug te blikken op het afgelopen jaar en goede voornemens uit te spreken voor het nieuwe. Het Rijswijks Dagblad sprak verschillende Rijswijkers personen en blikte terug en vooruit. Tijd van bezinning.

In de negende van de serie spraken we met Ronald van der Meij, Rijswijks wethouder en de komende verkiezingen lijsttrekker van Gemeentebelangen Rijswijk.

Wat was politiek gezien in 2017 het hoogtepunt in Rijswijk?
Ronald van der Meij: ”Zonder twijfel het in grote meerderheid door de gemeenteraad aanvaarden van het definitief ontwerp voor het Huis van de Stad en het bijbehorende krediet voor de eerste fase. Deze fase bevat de complete renovatie van het casco-gebouw en het voor Trias, Bibliotheek en Welzijn Rijswijk gereed maken van de souterrain en begane grond etage. Laagdrempelig verbinden en samenwerken tussen instellingen, bedrijven en bewoners in een gaaf gebouw op een locatie met geschiedenis is wat het zo uniek maakt. En we geven de stad eindelijk na 15 jaar leegstand antwoord op de vraag wat we met het oude stadhuis nu eindelijk willen.”

Wat was politiek gezien in 2017 het dieptepunt in Rijswijk?
“Minder vond ik dat, gevoed door sommige politieke partijen, er in aanloop naar de besluitvorming voor het Huis van Stad met name via de sociale media feitelijke onjuistheden zijn verspreid. Het gaat bijvoorbeeld helemaal niet alleen om terugverhuizen van de gemeentelijke organisatie. Ruim een derde van het gebouw gaat ingericht worden voor maatschappelijke organisaties die in te dure of in afgeschreven panden zitten. Ook is het niet juist dat wij De Bogaard in de steek zouden laten. Onder andere door het vaststellen van de gebiedsvisie Bogaard en omgeving, zien we nu dat vastgoedeigenaren massaal hun kansloze kantorenvastgoed gaan transformeren naar woningen. Broodnodig om uiteindelijk van het Bogaardgebied meer en meer een woon-en verblijfsgebied te maken. Daarbij zie ik ook dat de winkeleigenaren van het centrum in positieve beweging komen.”

Wat wil je graag anders zien in 2018 in Rijswijk?
“We zullen ons in Rijswijk er van bewust moeten zijn dat de stad in transitie gaat. Gebieden als de Bogaard, het Stationsgebied en Plaspoelpolder zullen de komende decennia drastisch veranderen en meer in elkaar overlopen. De stad zal met zo’n 20.000 bewoners gaan toenemen met name in voorgenoemde gebieden. Als politiek bestuur zullen wij regie moeten gaan voeren om uiteindelijk te blijven bijdragen aan een mooie evenwichtige stad en ons niet moeten over geven aan individuele vastgoedeigenaren. Dit “middellange termijn denken” mag best nog wel een beetje ontwikkeld worden in onze politiek.”

Wat worden de highlights voor het nieuwe jaar?
“Politiek is dit toch wel de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Als lijsttrekker van mijn partij Gemeentebelangen Rijswijk ben ik ontzettend trots op met een nagenoeg nieuw team van kandidaatsraadsleden te komen die samen met de inwoners en bedrijven zich onder meer willen inzetten voor de grote transformatie-opgaven waar Rijswijk voor staat. Daarnaast zullen wij onze ogen ook niet sluiten voor het verder aanpakken van het achterstallig onderhoud in onze openbare ruimte. In met name de oudere wijken van Rijswijk is het onvermijdelijk dat bijvoorbeeld door het vervangen van kabels en leidingen straatprofielen een ander uiterlijk gaan krijgen.”