De laatste weken van december is het voor velen tijd geworden om terug te blikken op het afgelopen jaar en goede voornemens uit te spreken voor het nieuwe. Het Rijswijks Dagblad sprak met Rijswijkers en blikte terug en vooruit. Tijd van bezinning.

De zevende in deze serie is Jacob Schot (links op de foto), voorzitter bewonersorganisatie De Strijp. Een monoloog.

Jacob Schot: “Er waren wel enkele hoogtepunten in onze wijk De Strijp. Zoals de Koningsdag (2 dagen) was een groot succes en de Buitenspeeldag (meer dan 300 kinderen deden hieraan mee).
Wat ook in de wijk is aangeslagen was om een boomspiegel te adopteren. Dat wil zeggen: mensen krijgen gratis plantjes en moeten ze dan planten en verzorgen bij een boomspiegel. Volgend jaar 2018 (opgeven kan tot 1 maart 2018, via [email protected]) is de laatste kans om hieraan mee te doen.”

Circus van Sinterklaas
“Ook nieuw was dat de 4 bewonersorganisatie’s met elkaar het Sinterklaasfeest in Stervoorde organiseerden. Zeker meer dan 122 kinderen hadden een leuke middag met Het Circus van Sinterklaas. Verder werd het wijkpark in 2017 gerenoveerd. In 2017 vond ook voor het laatst plaats de verduurzamingscampagne Zonne-Strijp. Het was weer een geslaagde actie. Zo werden bijna 400 zonnepanelen in de wijk aangeschaft. Wij hingen de vlag in top bij de Vredesboom (deze staat op de groenstrook Generaal Spoorlaan/Schaapweg) t.g.v. 320 jaar Vrede van Rijswijk.”

Helden
“Een ander hoogtepunt in 2017 was het starten aan de Watermunt van de Groene Tornado. Dit beoogt alle schuurdaken en daken van aanbouwen in Rijswijk te voorzien van een vegetatiedak. En De Strijp is 2 helden rijker namelijk Mik en Max. Deze jongens hebben samen een gedeelte van de Lange Dreef bladvrij gemaakt en hebben hiervoor een prijs gewonnen middels de actie “1x bukken”. Want als we allemaal 1x bukken voor het oprapen van zwerfvuil en dit deponeren in de afvalbakken zal onze wijk nog schoner worden.”

Verkiezingen

“De laatste acties in 2017 van de Bewonersorganisatie waren de kerstbingo en wie heeft de mooiste kerstversiering? Dat waren de woningen: Rieteiland 28 (1e prijs), Strijplaan 341 (2e prijs) en Lange Dreef 187 (3e prijs). Voor 2018 gaan we een spannend beginjaar tegemoet m.b.t. de gemeenteverkiezingen. BO De Strijp wenst iedereen een gezellige jaarwisseling en een goed, voorspoedig maar vooral gezond 2018.”