De laatste weken van december is het voor velen tijd geworden om terug te blikken op het afgelopen jaar en goede voornemens uit te spreken voor het nieuwe. Het Rijswijks Dagblad sprak met Rijswijkers en blikte terug en vooruit. Tijd van bezinning.

De vijfde in deze serie is Wil van Nunen, fractievoorzitter van de PvdA in Rijswijk.

Wat was het hoogte- en dieptepunt in 2017 in Rijswijk?
Wil van Nunen: “Voor mij zijn de vele nieuwe initiatieven om samen koffie te drinken, te eten in wijken, buurten een hoogtepunt van dit jaar. Er zijn veel nieuwe eettafels en buurtbijeenkomsten bij gekomen dit jaar. Het hoogtepunt is Resto van Harte Rijswijk, dat een groot succes is geworden. De officiële opening in het najaar was een groot feest met veel vrijwilligers en bijdragen van bedrijven. De verwarring bij inwoners en winkeliers rond betaald parkeren in Rijswijk was groot. Als fractie hebben we ook veel vragen en frustraties van inwoners via de mail gehad of mondeling te horen gekregen . Sommige situaties waren/zijn echt niet uit te leggen. We hebben dit politiek niet goed gedaan. En ook nu nog heb ik enkele punten van inwoners in mijn mailbox zitten, die in de evaluatie in het voorjaar echt meegenomen moeten worden.”

Wat wil je graag anders zien in 2018 in Rijswijk?
“Politiek gesproken denk ik, dat inwoners en partijen veel meer dan nu het geval is, samen plannen moeten maken voor de toekomst van Rijswijk. Lang niet iedereen komt naar een inspraakavond op het stadhuis. Dus moeten we meer de wijken in. Inwoners praten in hun eigen omgeving gemakkelijker dan in een vergaderzaaltje achter de microfoon. Dat moet de nieuwe politieke realiteit van 2018 worden.”

Wat zou je graag anders zien in het nieuwe jaar op privé-gebied?
“Werk en privé-tijd lopen bij mij gauw door elkaar. Meer prioriteren zou voor mij goed zijn. Maar volgens mij zei ik dit vorig jaar ook, dus het zal ook wel met mijn karakter te maken hebben.
Verder moet ik echt meer tijd vrijmaken voor vrienden buiten Rijswijk.”

Wat worden de highlights voor het nieuwe jaar?
“Ik hoop in ieder geval dat we de komende maanden een sportieve campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen voeren. Niet polariseren, maar vooral op inhoud het gesprek aangaan, en dan vooral met onze inwoners. Ik hoop natuurlijk op een goede uitslag voor mijn eigen partij, PvdA. In het komende jaar zal ook duidelijk worden of het Huis van de Stad echt gerealiseerd gaat worden.”