De laatste weken van december is het voor velen tijd geworden om terug te blikken op het afgelopen jaar en goede voornemens uit te spreken voor het nieuwe. Het Rijswijks Dagblad sprak met Rijswijkers en blikte terug en vooruit. Tijd van bezinning.

De tweede in deze serie is Björn Lugthart (wethouder in het huidige Rijswijkse College en momenteel lijsttrekker van de nieuwe politieke partij Wij..

Wat was het hoogte- en dieptepunt in 2017 in Rijswijk?
Björn Lugthart: “Hoogtepunt was de oprichting van de nieuwe beweging Wij. Rijswijk. Zo ontzettend veel Rijswijkers hebben mij laten weten een nieuw geluid in Rijswijk te willen en zich te willen inzetten. Daarom is een beweging opgezet. Met de Wij.willigersbank, de Sociale kaart en de Jongerenafdeling. Wij. Rijswijk staat als een huis en doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dieptepunt was de communicatie rondom het Rijswijkse parkeerbeleid. Wethouder van Hemert heeft zijn best gedaan de schaarse parkeerruimte in Rijswijk beter te verdelen en ieders belang te behartigen. De invoering en de communicatie over het nieuwe systeem hebben veel onduidelijkheid opgeroepen en problemen opgeleverd. Dat had het college van B&W beter moeten doen. Toen we zagen dat de communicatie niet voldoende was hebben we er alles aan gedaan om met de bewoners in gesprek te gaan en verbeteringen door te voeren, maar dat was repareren achteraf. Zelf ben ik van wijkbijeenkomst naar wijkbijeenkomst gegaan om met inwoners te praten en ideeën die er waren om buurten en wijken door te voeren.”

Wat wil je graag anders zien in 2018 in Rijswijk?
“Dat de Rijswijkers meer met elkaar in verbinding komen te staan en tot de conclusie komen dat we samen het beste met onze stad voorhebben. In plaats van dat iedere Rijswijker alleen gelooft in zijn eigen gelijk en dat ook aan een ander wil opleggen.”

Wat zou je graag anders zien in het nieuwe jaar op privé-gebied?
“Ik hou niet van goede voornemens. Als je iets wilt dan moet je het doen en niet wachten tot 1 januari. Los daarvan: wethouder ben je 24 uur per dag, waardoor je privéleven er bij in schiet. Ik zou beter mijn best moeten doen daar meer balans in te krijgen.”

Wat worden de highlights voor het nieuwe jaar?
“Politiek gezien natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen. Waarbij de Rijswijkse inwoners opnieuw de kans krijgen om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. Als het aan Wij. ligt blijft de betrokkenheid van ons, de inwoners, niet bij die ene verkiezing. Rijswijkers krijgen het voor het zeggen, wie weet welke highlights dat nog gaat opleveren. Fijne feestdagen iedereen!”