De laatste weken van december is het voor velen tijd geworden om terug te blikken op het afgelopen jaar en goede voornemens uit te spreken voor het nieuwe. Het Rijswijks Dagblad sprak met (geboren) Rijswijkers en blikte terug en vooruit. Tijd van bezinning.

Ditmaal een gesprek van René Marquard met Odette Simons, geboren Rijswijkse, actrice en tv-presentatrice.

Wat was het hoogte- en dieptepunt in 2017 in Rijswijk?
Odette Simons: ”Ik woon niet meer in Rijswijk, maar doordat mijn ouders, broer en oma er wonen kom ik er wekelijks. En dus blijf aan de streek verbonden. Hoogtepunt is voor mij het strandwalfestival in september voor jong en oud. Dat heb ik een paar jaar ook gepresenteerd en vind ik nu als toeschouwer altijd een erg leuk evenement. Dat zou daarnaast op kleinere schaal ook door het jaar heen moeten gebeuren, en dan op verschillende locaties in mijn oude woonplaats, waarbij het vooral voor jongeren aantrekkelijk moet zijn. Misschien dat de culturele instellingen als Trias en Schouwburg hier samen met het strandwalfestivalgebeuren het initiatief in kunnen nemen.”

Wat wil je graag anders zien in 2018 in Rijswijk?
“Een minder punt vind ik de alsmaar ‘leger’ wordende Bogaard. Mijn moeder gaat daar regelmatig koffie drinken. Samen met mij of met kennissen. Maar de lol gaat er af als er niet meer fijn gewinkeld kan worden of dat er weinig tot niets gebeurt. Maak de Bogaard weer aantrekkelijk, organiseer er activiteiten zodat er mensen op af komen en misschien komen de winkels er dan achteraan. Ook in de buurt van het Prinsessepark zou ik wel wat meer gezelligheid willen zien in de vorm van een leuke lunchroom of koffietentje. Er wonen hier veel ouderen en er staan best wat panden leeg hier, genoeg mogelijkheden.”

Wat zou je graag anders zien in het nieuwe jaar op privé-gebied?
“Nog wat vaker nee kunnen zeggen, dat is voor mij best moeilijk want ik doe het liefste alles.”

Wat worden de highlights voor 2018?
“Tja wie zal dat zeggen. 2018 staat helemaal open voor nieuwe kansen. Ik heb veel liefde om mij heen van familie en vrienden en de kleine momenten met hen zijn voor mij de beste highlights!”