De Binckhorstlaan, een belangrijke verbindingsweg tussen Rijswijk, Voorburg en Den Haag blijft tijdens alle werkzaamheden voor de Rotterdamsebaan gewoon open. Dit was een criterium waarop het hoofdcontract voor de Rotterdamsebaan gegund werd, is hinderbeperking.

Hieronder vallen maatregelen die ervoor zorgen dat de overlast voor de omgeving tijdens de bouw zo klein mogelijk is. In het plan van de Combinatie Rotterdamsebaan staan twee belangrijke maatregelen op het vlak van bereikbaarheid. Zo blijft de route Binckhorstlaan in tegenstelling tot wat tot nu toe werd aangenomen open in beide richtingen voor zowel autoverkeer als fietsers. Dit kan doordat er een tijdelijke weg en een fietsroute wordt aangelegd naast het toekomstig werkterrein.