De bewoners van de Prinses Irenelaan 210-228 hebben projectontwikkelaar Syntrus Achmea Real State&L Finance en het Rijswijks College een laatste verzoek gedaan voor enkele aanpassingen in het bouwplan voor de HBG-locatie.

De bewoners: “Wij hebben deze voorstellen meerdere keren geuit in het overleg dat wij de afgelopen anderhalf jaar met wethouder de heer Van der Meij en Syntrus Achmea hebben gehad, echter zonder resultaat. Wij stellen nogmaals voorop dat wij het ontwikkelen van het HBG-terrein en de sloop van het HBG kantoor en het oude postkantoor een goede ontwikkeling vinden voor onze woonomgeving en voor Rijswijk in het algemeen. Tegelijk laten wij u nogmaals weten dat wij zeer geschokt en verdrietig zijn om onze dorpse woonomgeving (gemeente Rijswijk, Verkennende Haalbaarheidsstudie) kwijt te raken en ongevraagd in
een hoogstedelijk gebied te worden neergezet. Dit hebben wij bij de aankoop van onze woningen niet voor ogen gehad. Onze voorstellen hebben dan ook tot doel om onze woonomgeving voor ons zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te houden en om de overlast tijdens de bouw te minimaliseren.”

De bewoners stellen het volgende voor (zie situatieschets):

1. Dat woontoren 1 aan de singel van de minister van de Tempellaan, het dichtst op onze woningen, uit het plan wordt gehaald (in lijn met de toezegging van B&W van Rijswijk, brief kenmerk 07.001354/DGZ) en wellicht het volume dat daarmee verloren gaat toe te voegen aan
de andere vijf woontorens.

2. De fiets/brommer/voetgangersbrug over de singel aan de minister van de Tempellaan te combineren met de autobrug die daar ook komt. Hierdoor wordt geluid- en lichtoverlast voorkomen in de woningen aan de Minister van de Tempellaan, blijft de singel aanvliegbaar voor watervogels, kunnen de natuurlijke oevers worden behouden (beleid van de gemeente) en kunnen de kinderen er ’s winters blijven schaatsen. Wellicht is het ook kostenbesparend.

3. De in-en uitritten zodanig in te richten dat voorkomen wordt dat de auto’s ( volgens de gemeente 2.500 autobewegingen per dag) de woonstraten inrijden. Dit zou mogelijk kunnen door de in/uitritten enigszins schuin aan te leggen, de ene in de richting van de Generaal Spoorlaan en andere in de richting van de Prinses Beatrixlaan. Daarmee wordt ook enige afstand gehouden tot de woningen.

4. Tijdens de bouw de in- en uitrit van het bouwverkeer direct naast het HBG-kantoor aan te leggen en niet naast onze woningen. Hiermee wordt voorkomen dat bouwverkeer vlak langs onze woningen en door onze woonstraten rijdt. Onze woningen zijn niet onderheid, de woonstraten
zijn smal en er wordt vanuit omliggende wijken veel gefietst naar winkelcentrum In de Bogaard (gemeentebeleid). In de straat zit een basisschool waar veel kinderen naar toe fietsen en in de minister van de Tempellaan geldt al een verbod voor vrachtverkeer. Het voorkomt ook veel geluidoverlast.