De bewoners van de eensgezinswoningen in de Idenburglaan blijven zich verzetten tegen de gedwongen ontruiming door woningcorporatie Vidomes. Volgens de bewoners zijn verschillende procedures door Vidomes niet conform de wet gegaan. De gemeente vindt dat dit wel het geval is. Wel erkent de gemeente de gebrekkige manier van communicatie, maar vertelt er wel bij dat bewoners geen nadelige gevolgen hiervan hebben ondervonden.

In een brief aan het college vermelden de bewoners: “Het lijkt er duidelijk op dat er geen sprake is vaneen objectieve en zelfstandige beslissing van deze wethouder en dat onze argumenten om gebruik te maken van de beschikbaar te komen subsidies van woningverbetering, renovatie van de woningen die een goed tijdsbeeld geven aan bet bouwen in de Gemeente Rijswijk in de jaren ‘50 geen enkel gehoor wordt gegeven. De bewoners blijven dan ook volharden door nooit akkoord te gaan met een door Vidomes, en nu ook door de Gemeente, opgelegde acceptatie van beëindiging van de huurovereenkomst. Wij blijven strijden voor het behoud van de woningen. Daarom doen wij wederom een oproep aan de Gemeenteraad om zich te verzetten tegen de gedwongen ontruiming.”